Aquarius Online 0,0 5 0

Zaloguj się:

Widok z tarasu widokowego Kamenjak, Park Przyrody Jezioro Vransko

Widok z tarasu widokowego Kamenjak, Park Przyrody Jezioro Vransko

Panorama wsi Kaprije, wyspa Kaprije

Panorama wsi Kaprije, wyspa Kaprije

Taras widokowy Čelinka, Drage

Taras widokowy Čelinka, Drage

Vodice, Błękitna plaża

Vodice, Błękitna plaża

Ogólne warunki świadczenia usług zakwaterowania & Regulamin porządku domowego

TREŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG NOCLEGOWYCH 

Ogólne warunki świadczenia usług stanowią integralną część Umowy o usłudze zakwaterowania (w dalszej części tekstu: Umowa) pomiędzy Aquarius Online, Przedsiębiorstwem Internetowych Usług Turystycznych, Kalinovica 3a, Zagreb, Chorwacja (w dalszej części tekstu: Agencja) jako upoważnionym pośrednikiem a gościem, który akceptuje zaproponowaną i wybraną  kwaterę turystyczną (w dalszej części tekstu: Gość). Zawarte w ogólnych warunkach postanowienia zobowiązują prawnie tak Gościa, jak i Agencję. Warunki są opublikowane na stronie internetowej Agencji wyspecjalizowanej w sprzedaży internetowej www.aquarius-online.com (w dalszej części tekstu: Aquarius Online Portal). Warunki  są podstawą do rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy Gościem i Agencją, dlatego zalecamy szczegółowe przeczytanie dokumentu przed dokonaniem wpłaty zaliczki.

OPIS LOKALI MIESZKANIOWYCH

Lokale mieszkaniowe zaoferowane na Aquarius Online Portalu opisane są na podstawie wglądu Agencji w stan faktyczny wymienionych lokali mieszkaniowych. Kategorie i oznakowanie lokali mieszkaniowych mogą być następujące:

A - Apartament; lokal mieszkaniowy, który składa się z jednego lub więcej pokoi, własnej kuchni i przynajmniej jednej łazienki. W obiekcie mieszkalnym, w którym znajduje się apartament, może być więcej apartamentów i/lub apartamentów typu studio oraz/lub pokoi. W obiekcie mieszkalnym, w którym znajduje się apartament, zazwyczaj mieszkają także właściciele.

SA - Apartament typu studio; lokal mieszkaniowy, w którym pokój sypialny, pokój dzienny, kącik jadalny i kuchnia znajdują się w jednym pomieszczeniu; ewentualnie część sypialna znajduje się na antresoli. Apartament typu studio posiada własną łazienkę. W obiekcie mieszkalnym, w którym znajduje się apartament typu studio, może być wiecej apartamentów typu studio i/lub apartamentów oraz/lub pokoi. W obiekcie mieszkalnym, w którym znajduje się apartament typu studio, zazwyczaj mieszkają także właściciele.

S - Pokój; lokal mieszkaniowy z zapewnionym miejscem sypialnym. Najczęściej pokój ma własną łazienkę. Czasem więcej pokoi korzysta ze wspólnej łazienki. Wiele pokoi oferuje także możliwość   korzystania ze wspólnej kuchni. W przypadku, kiedy za możliwość korzystania ze wspólnej kuchni trzeba dodatkowo płacić, informacja o tym wraz z ceną jest umieszczona przy opisie danego lokalu mieszkaniowego. W obiekcie mieszkalnym, w którym znajduje się pokój, może być więcej pokoi i/lub apartamentów oraz/lub apartamentów typu studio. W obiekcie mieszkalnym, w którym znajduje się pokój, zazwyczaj mieszkają także właściciele.

Pod wielkością lokalu mieszkaniowego rozumie się łączną ilość łóżek w lokalu mieszkaniowym. Pod łączną ilością łóżek rozumie się łóżka główne i dodatkowe. Rozmieszczenie łóżek w pomieszczeniach, a także wygląd łóżek w danym lokalu mieszkaniowym można zobaczyć pod „Pomieszczenia“ na zdjęciach i na wirtualnym spacerze.

Informacje i charakterystyka lokalu mieszkaniowego i obiektu mieszkalnego, które Gość otrzyma za pośrednictwem Aquarius Online Portalu, są jedynymi zobowiązującymi Agencję.

SPOSÓB SPRZEDAŻY, PRZEDMIOT I CENA USŁUG ZAKWATEROWANIA

Agencja sprzedaje usługi zakwaterowania w lokalu mieszkaniowym wyłącznie i na rachunek właściciela lokalu mieszkaniowego (w dalszej części tekstu: Usługodawca). Usługodawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na wynajem lokali mieszkaniowych i przestrzegać go. Agencja sprzedaje usługi zakwaterowania w lokalach o określonych charakterystykach. Za charakterystyki lokalu mieszkaniowego uważa się tylko te, które są w opisie danego lokalu zamieszczonym na Aquarius Online Portalu. Pod charakterystyką lokalu mieszkaniowego rozumie się to, jaka jest jego powierzchnia, ile jest pokoi sypialnych, jaka jest jego wielkość, czy posiada klimatyzację, telewizor, dostęp do internetu itp.

Agencja gwarantuje autentyczność zapisu fotograficznego i danych związanych z charakterystyką kwater ze swojej oferty, która jest dostępna na Aquarius Online Portalu, jak i autentyczność przedstawionych tam warunków.

Ceny zakwaterowania zaznaczone są przy każdym z lokali mieszkaniowych i zawierają: dzienny wynajem lokalu mieszkaniowego o określonych charakterystykach, opłatę klimatyczną, zużycie energii elektrycznej i wody oraz końcowe sprzątanie. W cenę lokalu mieszkaniowego wliczony jest podatek VAT (PDV). Cena nie zawiera opłat za niżej zdefiniowane Dodatkowe usługi.

Wszystkie ceny podane na Aquarius Online Portalu dotyczą pobytu na 4 noce i dłuższego. W wypadku pobytu na 3 noce i krótszego cena jest wyższa o 30%.

Ceny zakwaterowania podane są w euro. Opłaty dokonuje się w przeliczeniu na kuny. Agencja zachowuje sobie prawo zmiany opublikowanych cen w przypadku ich zmiany ze strony Usługodawcy.

Gość wyraża zgodę na to, że Agencja ma prawo podwyższyć cenę przed rozpoczęciem pobytu w lokalu mieszkaniowym, a po dokonaniu jego rezerwacji, jeżeli doszło do zmiany kursu euro o więcej niż 5%. Gość ma prawo zrezygnować z rezerwacji, jeżeli wzrost ceny wyniesie więcej niż 10%. W takim przypadku Gość ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty bez prawa do odszkodowania za poniesione straty. Pieniądze zostaną wpłacone na rachunek bankowy Gościa względnie na kartę kredytową, którą dokonano wpłaty, i to na koszt Agencji.

Za zakwaterowanie dzieci uważa się kwaterunek dziecka w wieku do ukończonych 6 lat, które nie potrzebuje oddzielnego łóżka. Zakwaterowania dzieci 7-letnich i starszych nie uważa się za kwaterunek dziecka i wymaga ono oddzielnego łóżka.

Dodatkowe usługi to takie usługi, które nie są wliczone w cenę zakwaterowania. Za dodatkowe usługi uważa się korzystanie z klimatyzacji, zezwolenie na zwierzęta domowe itp., z wyjątkiem przypadków, kiedy te usługi znajdują się w opisie lokalu mieszkaniowego jako usługi wliczone w cenę kwaterunku.

Za wymienione dodatkowe usługi Gość płaci bezpośrednio właścicielowi lokalu mieszkaniowego zaraz po przyjeździe. W przypadku, kiedy Agencja z wyprzedzeniem posiada informacje o możliwych dodatkowych usługach i ich cenach, publikuje je w opisie lokalu mieszkaniowego na Aquarius Online Portalu. W przypadku, kiedy Agencja nie ma informacji o dodatkowych usługach i ich cenach, Gość po przyjeździe omawia je osobiście z właścicielem obiektu mieszkalnego.

Jeżeli Gość planuje przyjechać ze zwierzątkiem domowym do obiektu mieszkalnego, który na to pozwala (bez względu na to, czy wymagana jest dodatkowa opłata czy też nie), należy wcześniej za pomocą poczty elektronicznej powiadomić o tym Agencję, zaznaczając, jakiej rasy jest zwierzątko, jego wiek i wielkość.

Usługi fakultatywne to usługi, które Agencja promuje i/albo sprzedaje w imieniu i na rzecz organizatora usług na Aquarius Online Portalu i nie są związane z ofertą wynajęcia lokalu mieszkaniowego. Usługi fakultatywne to wycieczki turystyczne do parków narodowych, parków przyrody itp.

Tematem propagowania i rekomendacji są plaże, imprezy sportowo-rekreacyjne, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze itp., które Agencja promuje i poleca Gościowi (w dalszej części tekstu: Treści oferty). Pracownicy Agencji zbierają informacje o wydarzeniach, imprezach i ciekawych miejscach. Agencja stara się, aby te informacje były dokładne i dobrze przedstawione. Nadmieniamy, że Agencja nie odpowiada za dokładność i kompletność informacji. Na udział we wszelkich polecanych imprezach i wydarzeniach decydują się Państwo na własną odpowiedzialność.

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

Rezerwacji zakwaterowania dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną na Aquarius Online Portalu. Rezerwację uważa się za zrealizowaną, jeżeli Gość za pomocą Aquarius Online Portalu wpłacił 30% wartości od pełnej ceny zakwaterowania. Po opłaceniu rezerwacji Gość pocztą elektroniczną dostaje rachunek za wpłaconą kwotę. Po opłaceniu rezerwacji Gość automatycznie otrzymuje i e-mail z voucherem, który zawiera: imię i nazwisko gościa składającego rezerwację, liczbę osób, które korzystają z usługi noclegowej wraz z gościem składającym rezerwację, i które mają więcej niż 7 lat, liczbę osób, które korzystają z usługi noclegowej wraz z gościem składającym rezerwację, i które mają mniej niż 6 lat, termin pobytu, miejsce pobytu, nazwę obiektu, kod jednostki noclegowej, łączną kwotę zapłaconej rezerwacji wyrażoną w równowartości w euro, pozostałą kwotę ceny zakwaterowania wyrażoną w równowartości w euro, którą Gość jest zobowiązany zapłacić na miejscu właścicielowi jednostki noclegowej oraz imię i nazwisko właściciela obiektu mieszkalnego. W e-mailu towarzyszacym zostanie dostarczona także informacja o numerze telefonu, który jest do dyspozycji gości w języku angielskim i chorwackim w czasie ich wypoczynku w Chorwacji oraz czas, kiedy jest on do dyspozycji.

Gość akceptuje fakt, że Biuro nie zapłaci mu odsetek od środków pieniężnych wpłaconych na poczet rezerwacji zakwaterowania na 30 lub więcej dni, licząc od dnia początku usługi.

Poprzez wpłatę rezerwacji Gość potwierdza, że został dokładnie zapoznany ze wszystkimi charakterystykami zakwaterowania i warunkami, pod którymi kwatera została mu zaproponowana. Poprzez wpłatę rezerwacji Gość potwierdza, że akceptuje Ogólne warunki świadczenia usług noclegowycha. Od momentu rezerwacji Ogólne warunki świadczenia usług stają się prawnym zobowiązaniem dla Gościa i dla Agencji.

Różnicę do pełnej kwoty ceny zakwaterowania Gość płaci właścicielowi obiektu noclegowego przed opuszczeniem jednostki noclegowej. Płatność jest uiszczana w kunach, według średniego kursu Chorwackiego Banku Narodowego na dzień płatności.

PRZYBYCIE GOŚCIA

W dniu przyjazdu goście mogą wejść do kwatery po godzinie 14:00. Gość dostaje klucze do lokalu mieszkaniowego od Usługodawcy. W dniu wyjazdu Gość powinien opuścić lokal mieszkaniowy do godziny 10:00. Przed opuszczeniem kwatery Gość zwraca klucze Usługodawcy.

W przypadku spóźnienia Gość jest zobowiązany poinformować Agencję o spóźnieniu, dzwoniąc na numer podany w voucherze najpóźniej do godziny 21.

PRAWO AGENCJI DO ZMIAN I ODWOŁANIA REZERWACJI

Agencja zobowiązuje się zapewnić Gościowi zakwaterowanie w wykupionym lokalu mieszkaniowym w zarezerwowanym terminie, poza sytuacjami wyjątkowymi (wojna, niepokoje, strajki, zamachy terrorystyczne, awarie urządzeń sanitarnych, kataklizmy, interwencje władz itp.).

Agencja może zaproponować zmiany zarezerwowanych lokali mieszkaniowych, czy też całkowicie lub częściowo odwołać rezerwację w wykupionych lokalach mieszkaniowych, jeżeli przed lub w czasie trwania pobytu wystąpią wyjątkowe okoliczności, których nie można było uniknąć ani przewidzieć. A które to, gdyby nastąpiły w czasie promowania i sprzedaży wymienionego lokalu mieszkaniowego, były całkowicie uzasadnionym powodem do tego, aby Agencja w ogóle nie rozpoczęła jego sprzedaży. Agencja jest zobowiązana poinformować wszystkich Gości, którzy swoją wpłatą potwierdzili przybycie, o zaistniałych zmianach w rezerwacji bądź też odwołaniu rezerwacji natychmiast po wystąpieniu wyjątkowych okoliczności, a w sytuacji niemożności znalezienia alternatywnego zakwaterowania zwrócić im niezrealizowaną kwotę pomniejszoną o koszty administracyjne Agencji.

PRAWO GOŚCIA DO ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

W przypadku, gdy Gość chce zmienić lub anulować rezerwację dokonaną na jego życzenie, musi to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za zmianę uznaje się zmianę daty przybycia i/lub zmianę daty zakończenia korzystania z usług i to najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Pierwsza zmiana w rezerwacji, jeżeli jest ona możliwa bez dodatkowych kosztów, będzie dokonana bezpłatnie. Za każdą następną zmianę w rezerwacji zostanie pobrana opłata za zmianę w wysokości 15 EUR za jedną zmianę. W przypadku gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa i jeżeli Gość ze względu na to zrezygnuje z potwierdzonej rezerwacji, stosuje się wymienione poniżej warunki rezygnacji z rezerwacji. Zamiany lokalu mieszkaniowego i wszelkie inne zmiany w okresie 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji i w czasie korzystania z rezerwacji uważa się za anulowanie rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zakwaterowania data przyjęcia rezygnacji pocztą elektroniczną jest podstawą do wyliczenia kosztów rezygnacji jak następuje:

- Za rezygnację z rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi pobiera się opłatę w wysokości 30% od łącznie wpłaconej kwoty rezerwacji, a najmniej 15 euro

- Za rezygnację z rezerwacji od 29 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi pobiera się opłatę w wysokości 100% łącznie wpłaconej kwoty rezerwacji.

-Za rezygnację z rezerwacji w czasie zarezerwowanego terminu albo kiedy gość nie przybędzie na zarezerwowaną kwaterę, pobiera się opłatę w wysokości 100% całkowitej ceny rezerwacji.

Jeżeli Gość musi zrezygnować z rezerwacji do 29 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, Agencja proponuje mu możliwość, żeby znalezł nowego Gościa na tę rezerwację, jeżeli jest to możliwe (jest to uzależnione także od końcowego usługodawcy). Nowy Gość korzystający z rezerwacji przejmuje wszystkie obowiązki z Warunków.

Jeżeli Gość nie zgłosi się na zarezerwowaną kwaterę do północy dnia rozpoczęcia usługi, a o tym nie powiadomi Agencji pocztą elektroniczną lub telefonicznie, rezerwację uważa się za anulowaną, a koszty rezygnacji są naliczane według wyżej wymienionych warunków. W przypadku kiedy rzeczywistwe koszty rezygnacji z rezerwacji są większe od wyżej wymienionych kosztów,  Agencja zachowuje prawo pobrania opłaty za rzeczywiste koszty.

Agencja nie zwraca kosztów, jakie Gość poniósł z tytułu nabycia dokumentów lub wiz związanych z rezerwacją.

OBOWIĄZKI AGENCJI

Obowiązkiem Agencji jest troska o realizację zarezerwowanych usług oraz wybór Usługodawcy z należytą uwagą, a także dbanie o prawa i interesy Gościa, zgodnie z dobrymi obyczajami panującymi w turystyce i zasadami branży.

Agencja jest zobowiązana zapewnić Gościowi pobyt w wykupionym lokalu mieszkaniowym i dlatego jest odpowiedzialna przed Gościem za ewentualne niewykonanie wykupionych usług. Agencja wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za uszkodzenia, kradzież czy zagubione rzeczy w czasie pobytu Gościa w lokalu mieszkaniowym.

Agencja wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w przypadku zmian i niewykonania usługi w rezultacie działania siły wyższej. W tym wypadku Gość pokrywa wszystkie dodatkowe koszty.

OBOWIĄZKI GOŚCIA

Gość ma obowiązek:

-          Zaraz po przyjeździe do wynajętego lokalu mieszkaniowego Usługodawcy pokazać skierowanie (voucher) z dokładnie wpisaną liczbą osób i rodzajem kwaterunku, który musi być im zapewniony.

-          Przyjść do lokalu mieszkaniowego w takiej liczbie osób, jaka jest wpisana w skierowaniu; w przypadku, kiedy Gość przybędzie z wiekszą liczbą osób niż to jest zapowiedziane, Usługodawca ma prawo odmowić zakwaterowania niezapowiedzianym gościom.

-          Zapowiedzieć i otrzymać zgodę od Usługodawcy na przywiezienie zwierzęcia domowego, jak jest zaznaczone w rozdziale „Sposób sprzedaży, oferta i cena usługi zakwaterowania". W przypadku, kiedy Gość nie otrzyma zgody od Usługodawcy, ten ma prawo odmówić zakwaterowania.

-          Poinformować Agencję o wszystkich istotnych okolicznościach i faktach, które są ważne dla jego pobytu w lokalu mieszkaniowym (np. łóżko o wymiarach większych od standardowych itp.)

-          Przestrzegać porządku domowego w miejscu zakwaterowania, który jest opublikowany na Aquarius Online Portalu i w dobrej wierze współpracować z Usługodawcą.

-          Posiadać ważne dokumenty, które są wymagane w czasie podróży. Wydatki spowodowane zagubieniem lub kradzieżą dokumentów w czasie podróży ponosi Gość.

-          Przestrzegać przepisów celnych i dewizowych Republiki Chorwackiej.

-          Opuścić lokal mieszkaniowy do godziny 10:00.

W przypadku niewywiązywania się z tych obowiązków Gość ponosi koszty i odpowiada za wyrządzone szkody. Wykupując usługę zakwaterowania w lokalu mieszkaniowym, Gość zobowiazuje się, że w przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody na miejscu zapłaci Usługodawcy za wyrządzoną szkodę.

UBEZPIECZENIE W PRZYPADKU REZYGNACJI Z PODRÓŻY

Cena lokalu mieszkaniowego nie zawiera ubezpieczenia od rezygnacji z podróży.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Cena lokalu mieszkaniowego nie zawiera ubezpieczenia turystycznego.

ROZSTRZYGANIE REKLAMACJI

Gość ma prawo do reklamacji wyłącznie ze względu na:

- wykonywanie Usługi zakwaterowania w lokalu mieszkaniowym niebędącym tym, który Gość wykupił za pośrednictwem Aquarius Online Portalu.

- omylnie opublikowane fotografie, ewentualnie niedokładnie przytoczone dane związane z wynajmem lokalu mieszkaniowego (z wyjątkiem przypadku, kiedy zastana sytuacja jest na korzyść Gościa)

- nieporządek i brud zastane w wynajętym lokalu mieszkalnym.

Gość rezygnuje z prawa reklamacji w sprawie wszystkich faktów, informacji i uwag, które są opublikowane na Aquarius Online Portalu, a których on wcześniej nie zauważył.

Agencji nie można uważać za odpowiedzialną za ewentualne warunki klimatyczne, czystość i temperaturę morza, warunki panujące na destynacjach i wszystkie pozostałe podobne okoliczności i wydarzenia, które mogą wywołać niezadowolenie Gościa, a nie są bezpośrednio związane z charakterystykami i jakością wykupionego lokalu mieszkaniowego (np. niekorzystna pogoda, źle urządzona plaża, tłoki i korki na drogach, ukradzione i zniszczone rzeczy itp.).

Reklamację można zgłosić wyłącznie w dniu przybycia Gościa. Wyjątkowo, jeżeli Gość przybył po godzinie 21, reklamację można zgłosić następnego dnia do godziny 13. Wszystkie reklamacje zgłoszone po tym czasie nie będą rozpatrywane ze względu na możliwość spekulacji.

Agencja ma 3 godziny na rozpatrzenie reklamacji i wypowiedzenie się o niej. Jeżeli Agencja w tym terminie nie określi się w sprawie reklamacji, Gość ma prawo opuścić lokal mieszkaniowy, przy czym Agencja ma obowiązek zwrotu wpłaconej kwoty na koszt Agencji. Gość z góry rezygnuje z roszczeń do rekompensaty za wydatki wiązane (prowizje banków, koszty podróży, stres itp.).

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Agencja ma 8 godzin na jej rozwiązanie. Czas pomiędzy godziną 21 a 8 rano nie wlicza się w podany termin. Gość jest zobowiązany do współpracy z Agencją i Usługodawcą w celu rozwiązania zaistniałych problemów. W przypadku, kiedy Gość nie zaakceptuje sposobu rozwiązania problemu, a ten odpowiada charakterystykom wynajętego lokalu mieszkaniowego, Agencja nie ma obowiązku odpowiedzieć na dodatkową reklamację Gościa.

Jeśli nie można naprawić usprawiedliwionych przyczyn reklamacji, Agencja zobowiązuje się zapewnić zakwaterowanie zastępcze. Miernikiem porównawczym zakwaterowania początkowego i zastępczego jest cena ogłoszona na Aquarius Online Portalu. Za cenę porównywalną uważa się cenę, która jest wyższa lub do 15% niższa od ceny początkowej. Koszty różnicy ceny jednostki noclegowej w stosunku do zakwaterowania początkowego ponosi Agencja. Akceptując odpowiednie zakwaterowanie zastępcze, Gość zrzeka się prawa do żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy. Jeśli gość nie zaakceptuje odpowiedniego zakwaterowania zastępczego, Agencja nie ma obowiązku odpowiedzieć na późniejszą reklamację Gościa.

Jeżeli Agencja w określonym terminie 8 godzin nie rozstrzygnie reklamacji lokalu mieszkaniowego albo nie zaproponuje Gościowi zamiennego zakwaterowania, ten ma prawo opuścić lokal mieszkaniowy będący przedmiotem reklamacji, a Agencja na swój koszt zwraca całą wpłaconą sumę pieniędzy. Gość z góry rezygnuje z roszczeń do rekompensaty za wydatki wiązane (prowizje banków, kosztów podróży, stres itp.).

Jeżeli Gość nie będzie zadowolony z zastanego stanu kwatery, opuści lokal mieszkaniowy i sam znajdzie inną kwaterę, nie dając Agencji możliwości, aby w umownym terminie 8 godzin rozwiązała problem i usunęła przyczynę jego niezadowolenia albo ewentualnie znalazła kwaterę zastępczą, nie może żądać zwrotu pieniedzy ani złożyć wniosku o odszkodowanie, bez względu na to czy zarzuty były uzasadnione, czy nie były.

Reklamację zgłasza się Agencji wyłącznie telefonicznie pod numerem kontaktowym, który podany jest w skierowaniu (Voucher). Jeżeli Gość nie posiada, czy też może nie chce korzystać ze swojego telefonu komórkowego, powinien zadzwonić z telefonu Usługodawcy. W przypadku, kiedy Gość nie może dodzwonić się do Agencji za pierwszym razem, niech dalej próbuje, ponieważ reklamacje zgłoszone poza określonym terminem nie będą rozpatrywane. Na reklamację Agencja odpowiada również telefonicznie.

Kiedy Agencja na reklamację odpowie negatywnie, tj. reklamację oceni jako bezpodstawną, nie podejmie żadnych czynności mających na celu usunięcie przyczyny reklamacji. W takim przypadku Gość może na podstawie wcześniej umówionych warunków kontynuować pobyt w lokalu mieszkaniowym. Decyzją o pobycie w opłaconym lokalu mieszkaniowym Gość rezygnuje z możliwości żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy. Jeżeli Gość nie zaakceptuje negatywnej odpowiedzi Agencji na reklamację, nie może w dalszym ciągu przebywać w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem reklamacji. Najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu opłaconego pobytu w lokalu mieszkaniowym Gość jest zobowiązany wnieść skargę wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną. Skarga musi posiadać dołączoną dokumentację (fotografie itp.). Skarga z niepełną dokumentacją, a także skargi, które nie były wysłane pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane. Agencja zobowiązuje się dostarczyć pisemną odpowiedź na prawidłowo złożoną przez Gościa skargę najpóźniej w terminie 10 dni od daty przyjęcia skargi. Dopóki Agencja nie odpowie na skargę, to znaczy nie zaproponuje jej rozstrzygnięcia, Gość zrzeka się pośrednictwa jakiejkolwiek osoby trzeciej, arbitrażu UHPA-a, instytucji sądowej lub zamieszczenia informacji w mediach.

W  przypadku kiedy Gość postąpi sprzecznie z tym postanowieniem, bez względu na zasadność zarzutów, Agencja ma prawo domagać się zadośćuczynienia szkody, którą wywołałoby takie postępowanie Gościa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WPROWADZANYCH PRZY DOKONYWANIU PŁATNOŚCI

Agencja korzysta z systemu płatności, którego właścicielem jest PBZ Card. Wszystkie dane osobowe Gościa wpisane poprzez Aquarius Online Portal, w celu płatności za pośrednictwem systemu internetowej płatności PBZ Card nie są dostępne dla Agencji, tak więc Agencja nie może w żaden sposób z nich korzystać.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WPROWADZONYCH PRZY REJESTRACJI NA AQUARIUS ONLINE PORTALU

Dane osobowe, które Gość wpisze w czasie rejestracji na Aquarius Online Portalu, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi zakwaterowania Gościa i w celu komunikacji pomiędzy Agencją a Gościem. Agencja zaobowiązuje się, że w celu realizacji usługi zakwaterowania Gościa i w celu komunikacji pomiędzy Agencją a Gościem będzie pobierała  wyłącznie niezbędne, podstawowe dane o Gościu. Agencja zaobowiązuje się, że wspomniane dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych czynności bez uprzedniego jasnego otrzymania zezwolenia ze strony Gościa. Pracownicy i partnerzy Agencji odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad ochrony prywatności.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Gość i Agencja postarają się ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozwiązać polubownie, w przeciwnym wypadku strony podporządkowują się decyzjom sądu w Szybeniku, a wiążąca będzie treść Warunków w języku chorwackim.     

Šibenik: 12.06.2013 roku

 

Regulamin porządku domowego

Szanowni Goście,

Żebyśmy mogli Wam zapewnić miły pobyt i zapobiec możliwym niejasnościom, prosimy o przeczytanie regulaminu porządku domowego, który dotyczy wszystkich jednostek noclegowych, które zostały przedstawione na portalu turystycznym Aqarius Online. Zakłada się, że przeczytaliście Państwo wspomniany regulamin porządku domowego i zaznajomiliście się z nim przed zapłaceniem rezerwacji oraz, że będą Państwo w pełni stosować się do niego podczas Waszego pobytu w jednostce noclegowej zarezerwowanej za pośrednictwem naszego portalu. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego, może nastąpić wypowiedzenie usługi zakwaterowania.

 1. Przyjeżdżając do jednostki noclegowej, gość jest zobowiązany przedstawić właścicielowi jednostki noclegowej voucher, na którym są zaznaczone: liczba osób, które mają prawo do zakwaterowania w jednostce noclegowej, kod jednostki noclegowej, okres trwania pobytu w jednostce noclegowej, kwota wpłacona tytułem rezerwacji oraz pozostała kwota, którą gość wpłaca bezpośrednio właścicielowi jednostki noclegowej przed wyjazdem.
 2. Po przyjeździe do jednostki noclegowej gość przekazuje właścicielowi jednostki noclegowej dokumenty osobiste (dla obcokrajowca jest to paszport, a dla gościa z Chorwacji - paszport lub dowód osobisty) wszystkich osób w celu zgłoszenia pobytu gości w miejscowej organizacji turystycznej.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do 8.00, a od 14.00 do 17.00 jest czas odpoczynku popołudniowego.
 4. Gość jest zobowiązany utrzymywać porządek i czystość w miejscu zakwaterowania. Właściciel jednostki noclegowej nie jest zobowiązany do sprzątania w czasie pobytu gościa, ani do wynoszenia śmieci z jednostek noclegowych.
 5. Właściciel jednostki noclegowej jest zobowiązany do wymiany pościeli co 7 dni.
 6. Właściciel jednostki noclegowej nie odpowiada za ewentualne zaginięcie rzeczy i przedmiotów wartościowych gościa.
 7. Właściciel jednostki noclegowej nie ma prawa wchodzić do wynajętej jednostki noclegowej podczas nieobecności gościa. Wyjątek stanowią szczególne okoliczności, w których jest niezbędnym wejść w celu zapobieżenia możliwej szkodzie lub niebezpieczeństwu. Właściciel jest zobowiązany poinformować gościa o swoim wejściu w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku uzasadnionego podejrzenia właściciela jednostki noclegowej, że została wyrządzona szkoda, gość jest zobowiązany umożliwić mu wejście do jednostki noclegowej w celu sprawdzenia jak wygląda sytuacja.
 8. Gość może przywieźć zwierzę domowe wyłącznie przy uprzedniej zgodzie właściciela jednostki noclegowej. Gość jest zobowiązany zadbać o to, żeby zwierzę domowe nie niszczyło mebli i sprzętów w jednostce noclegowej oraz od razu posprzątać odchody zwierzęcia w jednostce noclegowej, domu, czy też podwórzu domu.
 9. Zabronione jest wnoszenie do jednostki noclegowej broni, materiałów łatwopalnych i środków wybuchowych oraz środków o mocnym i nieprzyjemnym zapachu oraz jakichkolwiek sprzętów do przygotowywania posiłków (np. mała kuchenka itp.) oraz innych aparatów elektrycznych (wentylator itp.) bez pozwolenia właściciela jednostki noclegowej.
 10. Zabrania się przemieszczania mebli pomiędzy pomieszczeniami, jak i wynoszenia sprzętu z jednej jednostki noclegowej do drugiej jednostki noclegowej, poza dom lub na plażę.
 11. Obowiązkowe jest zamykanie parasola, wyłączanie oświetlenia i sprzętów zużywających prąd (szczególnie klimatyzacji), zamykanie instalacji gazowych i kranów przed wyjściem z jednostki noclegowej.
 12. Obowiązkowe jest zamykanie okien i drzwi przy używaniu klimatyzacji.
 13. Zabronione jest wyrzucanie odpadów do muszli klozetowych, zlewów i umywalek, czy też do wszystkich przewidzianych do tego miejsc.
 14. Do obiektu noclegowego i jednostki noclegowej zabronione jest przyprowadzanie osób, które nie korzystają z zakwaterowania, bez wyraźnego pozwolenia od właściciela jednostki.
 15. Gość, który celowo lub niechcący spowoduje awarię lub szkodę majątku, jest zobowiązany wynagrodzić szkodę właścicielowi jednostki noclegowej.
 16. Gość może zakwaterować się w jednostce noclegowej po godz. 14.
 17. Gość opuszcza jednostkę noclegową do godz. 10. Gość jest zobowiązany zostawić jednostkę noclegową w stanie, w którym ją zastał – w porządku i bez uszkodzeń.
 18. W przypadku spóźnienia, Gość jest zobowiązany zgłosić spóźnienie Agencji na numer podany w voucherze najpóźniej do godz. 21.

 

Info!

Dear user, the Aquarius Online portal is currently in a seasonal rest period. You will be able to process your reservation as of 28 April 2014. Until then, we thank you for your patience and understanding!