Aquarius Online 0,0 5 0

Zaloguj się:

Widok z tarasu widokowego Kamenjak, Park Przyrody Jezioro Vransko

Widok z tarasu widokowego Kamenjak, Park Przyrody Jezioro Vransko

Panorama wsi Kaprije, wyspa Kaprije

Panorama wsi Kaprije, wyspa Kaprije

Taras widokowy Čelinka, Drage

Taras widokowy Čelinka, Drage

Vodice, Błękitna plaża

Vodice, Błękitna plaża

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych „Aquarius Online“ I UŻYTKOWNIKIEM STRONY INTERNETOWEJ www.aquarius-online.com

Warunki, sposób i regulamin korzystania (w dalszym ciągu tekstu: Warunki) ze strony internetowej  www.aquarius-omline.com (w dalszym tekście: Aquarius Online Portal) przez odwiedzających i użytkowników (w dalszym tekście: Użytkownicy) zdefiniowane są po to, aby ochronić osobę korzystającą z usług agencji jak i sam Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych „Aquarius Online“ (w dalszym ciągu tekstu: Agencja) przed wszelkimi niepokojącymi i sprzecznymi z prawem czynnościami.

Korzystając z Aquarius Online Portalu, tj. rezerwując i kupując przynależne lokale mieszkaniowe, Użytkownicy zgadzają się na przyjęcie Warunków. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z Warunkami, Agencja im sugeruje, aby zrezygnowali z korzystania.

TREŚĆ AQUARIUS ONLINE PORTALU

Treść i usługi na Aquarius Online Portalu są do dyspozycji Użytkowników i Partnerów zgodnie z Warunkami i można z nich korzystać wyłącznie w celach osobistych.

Wszystkie informacje na Aquarius Online Portalu opublikowane są w celu szczegółowego opisu możliwości noclegowych Agencji i oferty turystycznej w  okolicy obiektu mieszkalnego, aby Gościa jak najlepiej poinformować o charakterystykach lokalów mieszkaniowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA INFORMACJE

Pracownicy Agencji zbierają i kontrolują wszystkie informacje o zakwaterowaniu w obiekcie mieszkalnym, tj. w lokalu mieszkaniowym; np. lokalizacja obiektu mieszkalnego, kategoryzacja turystyczna lokalu mieszkaniowego, powierzchnia lokalu mieszkaniowego, liczba łóżek w lokalu mieszkaniowym, moźliwość korzystania z internetu itd. (w dalszym tekście: Charakterystyki zakwaterowania). Dlatego Agencja ponosi odpowiedzialność za podawanie dokładnych informacji o Charakterystykach zakwaterowania. Niezależnie od tego, do uchybień i przeoczeń w aktualizacji informacji o Charakterystykach zakwaterowania może dojść bez winy i odpowiedzialności Agencji.

Pracownicy Agencji zbierają także wszelkie informacje o ofercie turystycznej w okolicy obiektu kwaterunkowego, np. opis i charakterystyki plaż w okolicy, opis i charakterystyki ścieżek rowerowych itd. (w dalszym ciągu tekstu: Treści ofert). Agencja stara się, aby opublikowane informacje były prawdziwe i precyzyjnie przedstawione. Jednak  Agencja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji zawartych w Treściach ofert. Ze wszystkich promowanych i polecanych Treści ofert korzysta się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I NIEDOZWOLONE UŻYCIE

Właścicielem idei projektu jest Agencja. Właścicielem odpowiednego oprogramowania także jest Agencja. Autorem wszystkich informacji jest Agencja we współpracy z Usługodawcami (tj. właścicielami obiektów mieszkalnych). Źródła informacji, których źródłem nie jest Agencja, są zaznaczone w szczególny sposób. Prawo autorskie do wszystkich informacji znajdujących się na Aquarius Online Portalu posiada Agencja.

Wszystkie fotografie znajdujące się na Aquarius Online Portalu, które nie są wyłączną własnością Agencji, wykorzystane są za pozwoleniem właściciela i zaznaczone jest źródło i/lub autor fotografii.

Każda zmiana czy wykorzystywanie informacji z Aquarius Online Portalu jest niedopuszczalna bez pisemnej zgody ze strony Agencji. Pozwolenie dane jest tylko mediom wyłącznie w celach marketingowych i informacyjnych.

Jeżeli uważacie, że na Aquarius Online Portalu nie przestrzega się praw autorskich, prosimy  o powiadomienie nas o tym za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zaraz po Waszym powiadomieniu, jeżeli doszło do nieprzestrzegania praw autorskich, wycofamy te materiały, o ile nie osiągniemy porozumienia z właścicielem albo autorem.

OCHRONA DANYCH OSOBISTYCH WPROWADZONYCH PRZY PŁACENIU

Agencja korzysta z systemu płatności, którego właścicielem jest  PBZ Card. Wszystkie dane osobowe Gościa wprowadzone przez Aquarius Online Portal, w celu płatności za pośrednictwem system internetowej płatności PBZ Card nie są dostępne Agencji i Agencja nie może z nich korzystać lub archiwować w żaden sposób.

OCHRONA DANYCH OSOBISTYCH WPROWADZONYCH PRZY REJESTRACJI NA AQUARIUS ONLINE PORTALU

Dane osobowe, które Gość wpisze podczas rejestracji na Aquarius Online Portalu, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usług zakwaterowania Gościa oraz w celu komunikacji pomiędzy Agencją a Gościem. Agencja zaobowiązuje się, że w celu realizacji usługi zakwaterowania Gościa i w celu komunikacji pomiędzy Agencją a Gościem będzie pobierała  wyłącznie niezbędne, podstawowe dane o Gościu. Agencja zaobowiązuje się, że wspomniane dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych czynności bez uprzedniego jasnego otrzymania zezwolenia ze strony Gościa. Pracownicy i partnerzy Agencji odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad ochrony prywatności.

ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Agencja zachowuje prawo do zmiany Warunków bez poprzednego zawiadomienia.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Agencja i Użytkownik wyrażają zgodę na to, że w przypadku sporu miarodajnym prawem jest prawo chorwackie. Właściwym sądem jest sąd w Šibeniku.

 

Šibenik, 15 travnja 2013 r

Info!

Dear user, the Aquarius Online portal is currently in a seasonal rest period. You will be able to process your reservation as of 28 April 2014. Until then, we thank you for your patience and understanding!