Aquarius Online 0,0 5 0

Zaloguj się:

Widok z tarasu widokowego Kamenjak, Park Przyrody Jezioro Vransko

Widok z tarasu widokowego Kamenjak, Park Przyrody Jezioro Vransko

Panorama wsi Kaprije, wyspa Kaprije

Panorama wsi Kaprije, wyspa Kaprije

Taras widokowy Čelinka, Drage

Taras widokowy Čelinka, Drage

Vodice, Błękitna plaża

Vodice, Błękitna plaża

Obserwowanie ptaków Całkowita ocena -

Sport i rekreacja » Obserwowanie ptaków | Drage « Północna Dalmacja « Chorwacja

Na podstawie 0 opinii

Cechą charakterystyczną Parku Przyrody Vransko jezero jest specyficzny rezerwat ornitologiczny.

Rezerwat ornitologiczny Jezioro Vransko, Stacja ornitologiczna, Źródło: Archiwum Park przyrody Jezioro Vransko

Rezerwat ornitologiczny Jezioro Vransko, Stacja ornitologiczna, Źródło: Archiwum Park przyrody Jezioro Vransko

O REZERWACIE

Ten mały teren bagienny należący do Parku Przyrody Jezioro Vransko jest pozostałością dawnego, dziesieć razy większego Vranskiego błota, moczarów, które w XVIII wieku za pomocą kanałów melioracyjnych i w wyniku przekopania kanału Prosika od południowo-wschodniego brzegu jeziora do morza zostały prawie całkowicie wysuszone. To prawie doprowadziło do zniknięcia bagien oraz ich fauny i flory. Jednak, chociaż jest to mała powierzchnia w porównaniu do dawnych moczarów, dzisiejszy rezerwat ornitologiczny wyróżnia się bogactwem fauny i flory, a w szczególności ptactwa. Dzisiaj 102 gatunki ptaków korzystają z rezerwatu w okresie godowym, kiedy wysoka trzcina jest idealnym miejscem do ukrycia gniazd i piskląt, a woda i brzeg obfitują w pokarm. Zimą schronienie przed siarczystymi mrozami północy na Vranskim jeziorze znajduje 87 gatunków ptaków. W czasie słonecznych zimowych dni na tafli jeziora można zaobserwować do 100 000 ptaków, które korzystają z umiarkowanego klimatu i bogactwa pożywienia. W czasie jesiennych i wiosennych przelotów ptaków na Vranskim jeziorze ze względu na pożywienie i wypoczynek zatrzymuje się ponad 140 gatunków ptaków. Często jedne ptaki w tym samym gatunku pojawiają się na Vranskim jeziorze, aby tu przezimować, a drugie zatrzymują się tylko przelotem, a jeszcze inne, aby założyć tu gniazdo.

Dlatego całkowita liczba gatunków nie odpowiada zsumowanym liczbom ptaków, które zimują, zatrzymują się przelotem czy zakładają gniazda. Z 251 gatunku ptaków, które żyją,  gnieżdżą się, zimują czy też korzystają z odpoczynku w czasie przelotu, aż 136 gatunków jest krytycznie zagrożonych, zagrożonych i narażonych na wyginięcie w skali państwowej(129), europejskiej(95) i światowej(9). Poza tym, trzciny i rozlewiska Rezerwatu ornitologicznego, jako część bagiennego eko-systemu, należą do najbardziej zagrożonych siedlisk w Chorwacji.

PTAKI

W rezerwacie żyją ważne populacje 13 gatunków ptaków, które w środowisku Vranskiego jeziora są bardzo istotne dla równowagi całej populacji w skali państwowej, europejskiej i światowej, a nawet ważne dla zachowania całych gatunków. Oto one:

Image Czapla purpurowa Ardea purpurea jest w Europie i Chorwacji krytycznie zagrożonym gatunkiem. Gnieżdżąca się na Vranskim jeziorze populacja jest jedyna w przybrzeżnej części Chorwacji, a obejmuje ponad 10% całej chorwackiej populacji.
Image Bąk zwyczajny Botaurus stellaris jest krytycznie zagrożony w Europie, a w Chorwacji zagrożony. Ze względu na to, że Vranskie jezioro jest jedną z trzech tylko siedzib tego gatunku w przybrzeżnej części Chorwacji, jest ona ważnym punktem, chociaż nie jest to stała ich siedziba. Jeżeli w najbliższym czasie dojdzie do hydrologicznej stabilności jeziora i powstrzyma się wypalanie trzciny, gnieżdząca się tu populacja bąków ustabilizuje się i wzrośnie.
Image Czapla biała Egretta alba jest w Chorwacji gatunkiem zagrożonym, a bez względu na niestałość jej gnieżdzieniasię na jeziorze, ta populacja jest ważną, bo jest jedyną w przybrzeżnej Chorwacji.
Image Błotniak stawowy Circus aeruginosus w Chorwacji jest gatunkiem zagrożonym z tylko dwoma siedzibami w części przybrzeżnej: Vransko jezioro i dolny bieg rzeki Neretwy. Dlatego ta populacja jest ważna bez względu na małą ilość osobników.
Image

Derkacz Crex crex jest krytycznie zagrożonym gatunkiem w skali światowej, europejskiej i chorwackiej. Niestety, gnieżdżąca się na Vranskim jeziorze populacja wymarła i teraz jest obecna jako przelatująca. W wyniku stabilizacji hydrologicznej jeziora, powiększania Parku oraz zamiany rolnictwa na ekstensywną hodowlę bydła, powstałyby warunki do powrotu gnieżdżącej się populacji. 

Image Zielonka Porzana parva jest najprawdopodobniej najbardziej zagrożonym gatunkiem z ptaków gnieżdżących się w Chorwacji, z populacją mniejszą niż 100 par. Dlatego vranska populacja jest tak ważna. Z populacją neretwańską jest ona jedyną w przybrzeżnej Chorwacji. 
Image Kropiatka Porzana porzana jest w Chorwacji jeszcze rzadszym i liczebnie mniejszym ptakiem od zielonki, z całkowitą populacją prawdopodobnie mniejszą od 50 par. Populacja gnieżdżąca się na Vranskim jeziorze została odkryta dopiero w 2003 roku metodą nocnego wabienia ptaków. 
Image Łyska Fulica atra jest szeroko rozpowszechnionym ptakiem gnieżdżącym się, ale jego śródziemnomorska zimująca populacja ze względu na częste polowania jest nieco zagrożona. Dlatego liczebnie duża zimująca populacja z Vranskiego jeziora jest ważna dla równowagi całkowitej śródziemnomorskiej zimującej populacji.
Image Tamaryszka Acrocephalus melanopogon w Chorwacji jest krytycznie zagrożonym ptakiem gnieżdżącym i każde  możliwe gnieździsko tego gatunku jest bardzo ważne. Poza tym liczebna zimująca populacja jest ważna dla równowagi tego gatunku.
Image Kormoran mały Phalacrocorax pygmaeus w Chorwacji jest krytycznie zagrożonym ptakiem, którego jedynym stabilnym siedzibą jest Vransko jezioro. Dlatego ochrona tego terenu jest bardzo ważna dla zachowania tego gatunku w Chorwacji.
Image Czapla modronosa Ardeola ralloides jest krytycznie zagrożonym gatunkiem w Europie, a w Chorwacji zagrożonym. Na Vranskim jeziorze jest stale obecna w czasie gnieżdżenia się, ale są znaki wskazujące na to, że czasami tutaj i zamieszkuje. Ponieważ w całej przybrzeżnej Chorwacji nie ma drugiego miejsca, gdzie one się gnieżdżą, populacja z Vranskiego jeziora jest tak ważna. W wyniku hydrologicznej równowagi jeziora doszłoby do równowagi populacji czapli modronosej. 
Image Drzemlik Falco columbarius jest w Chorwacji zagrożonym ptakiem zimującym o całkowitej populacji  50 do 100 osobników. Dlatego i Vranska populacja od 1-2 par jest ważna.
Image Czapla nadobna Egretta garzetta jest w Chorwacji krytycznie zagrożonym gatunkiem, a populacja z Vranskiego jeziora jest ważna z takiego powodu jak i czapla modronosa. 

Źródło: PP Vransko jezero

BILETY

Żeby obserwować ptaki w Rezerwacie ornitologicznym Vransko jezero, potrzebny jest bilet wejściowy do Parku Przyrody Vransko jezero.

Osoby dorosłe: 20 kun

Dzieci od 7 do 18 lat: 10 kun

Dzieci do 7 lat: bezpłatnie

Bilet rodzinny: 45 kun

Studenci i emeryci: 15 kun

JAK DOTRZEĆ

Na mapie Google zaznaczony jest parking przy Ścieżce edukacyjnej "Ptaki Vranskiego jeziora'' (Poučna staza Ptice Vranskog jezera). Na mapie Parku Przyrody Vransko jezero naniesione są także trzy platformy obserwacyjne i stacja ornitologiczna.

Mapa

Parking ścieżki dydaktycznej Ptaki Vranskiego jeziora

Google Map
Apartamenty (20)
Pokóje (0)

Recenzje

Poszczególne oceny

Całkowita ocena

-

Na podstawie 0 opinii

Dodaj nowy komentarz

Prosimy się w celu komentowania

Opinie

U terminu 11.7.2020.-18.7.2020. su raspoložive sljedeće smještajne jedinice:

 • Apartament Ružica 1
 • Apartament Ružica 2
Cena
Początek Koniec Cena
Kalendarz dostępności
 • dostępne
 • zajęte
360°

Get Adobe Flash player

Mapa
Cena
Początek Koniec Cena
Kalendarz dostępności
 • dostępne
 • zajęte
360°

Get Adobe Flash player

Mapa
 • Apartament Kiki 1
 • Apartament Kiki 2
Cena
Początek Koniec Cena
Kalendarz dostępności
 • dostępne
 • zajęte
Mapa
Cena
Początek Koniec Cena
Kalendarz dostępności
 • dostępne
 • zajęte
Mapa

Info!

Dear user, the Aquarius Online portal is currently in a seasonal rest period. You will be able to process your reservation as of 28 April 2014. Until then, we thank you for your patience and understanding!