Aquarius Online 0,0 5 0

log in:

Vidikovac Kamenjak, Poučna botanička staza, Park prirode Vransko jezero

Vidikovac Kamenjak, Poučna botanička staza, Park prirode Vransko jezero

Panorama sela Kaprije, otok Kaprije

Panorama sela Kaprije, otok Kaprije

Vidikovac Čelinka, Drage

Vidikovac Čelinka, Drage

Vodice, Plava plaža

Vodice, Plava plaža

Opći uvjeti pružanja usluga smještaja & kućni red

SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga (dalje u tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o pružanju smještaja (dalje u tekstu: Ugovor) između Aquarius Online, obrta za usluge internetske turističke agencije, Kalinovica 3a, 10 000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu: Agencija) kao ovlaštenog posrednika i gosta koji prihvaća ponuđeni i odabrani turistički smještaj (dalje u tekstu: Gost). Sve što je navedeno u općim uvjetima obvezuje kako Gosta tako i Agenciju. Uvjeti su objavljeni na internet stranici Agencije specijaliziranoj za internet prodaju, www.aquarius-online.com (dalje u tekstu: Aquarius Online Portal).

Uvjeti su temelj za rješavanje eventualnih sporova između Gosta i Agencije te se stoga Gost upućuje da ih prije uplate rezervacije pažljivo pročita.

OPIS SMJEŠTAJNIH JEDINICA

Smještajne jedinice ponuđene na Aquarius Online Portalu opisane su temeljem uvida Agencije u stvarno stanje navedenih smještajnih jedinica. Vrste i oznake smještajnih jedinica mogu biti:

A – apartman; smještajna jedinica koja se sastoji od jedne ili više soba, vlastite kuhinje i najmanje jedne kupaonice. U smještajnom objektu u kojem se nalazi apartman se može nalaziti više apartmana i/ili studio apartmana i/ili soba. U smještajnom objektu u kojem se nalazi apartman obično žive i vlasnici.

SA – studio apartman; smještajna jedinica kod koje se spavaći prostor, dnevni boravak, prostor za blagovanje i kuhinja nalaze u jednoj prostoriji ili se spavaći prostor nalazi na galeriji. Studio apartman posjeduje vlastitu kupaonicu. U smještajnom objektu u kojem se nalazi studio apartman se može nalaziti više studio apartmana i/ili apartmana i/ili soba. U smještajnom objektu u kojem se nalazi studio apartman obično žive i vlasnici.

S – soba; smještajna jedinica s osiguranim spavaćim prostorom. U najvećem broju slučajeva soba ima vlastitu kupaonicu. U manjem broju slučajeva više soba dijeli jednu kupaonicu. Soba također može imati mogućnost upotrebe zajedničke kuhinje. U slučaju da se navedena mogućnost upotrebe zajedničke kuhinje naplaćuje, tada se potreba nadoplate i njezin iznos navodi kod opisivanja smještajne jedinice.

U smještajnom objektu u kojem se nalazi soba se može nalaziti više soba i/ili apartmana i/ili studio apartmana. U smještajnom objektu u kojem se nalazi soba obično žive i vlasnici.

Kapacitet smještajne jedinice podrazumijeva ukupan broj ležajeva u smještajnoj jedinici. Ukupan broj ležajeva podrazumijeva i glavne i pomoćne ležajeve. Raspored ležajeva po prostorijama, odnosno izgled navedenih ležajeva se može vidjeti pod “Prostorije”, odnosno na fotografijama i virtualnim šetnjama za svaku smještajnu jedinicu.

Karakteristike te informacije o smještajnoj jedinici i smještajnom objektu koje Gost dobije putem Aquarius Online Portala su jedine obvezujuće za Agenciju.

NAČIN PRODAJE, SADRŽAJ I CIJENA USLUGE SMJEŠTAJA

Agencija prodaje smještajne kapacitete isključivo u ime i za račun vlasnika smještajnog kapaciteta (dalje u tekstu: Pružatelj usluge). Pružatelj usluge je obvezan posjedovati i održavati dozvolu za iznajmljivanje smještajnih jedinica.

Agencija prodaje smještajne kapacitete određenih karakteristika. Karakteristikama smještaja smatraju se samo one karakteristike koje su opisane uz pripadajuću smještajnu jedinicu na Aquarius Online Portalu. Karakteristike smještaja podrazumijevaju broj spavaćih soba, kapacitet, klimatizaciju, televiziju, upotrebu interneta i sl.

Agencija jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koji su dostupni na Aquarius Online Portalu, kao i za istinitost uvjeta pod kojima se nude.

Cijene smještaja su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu te uključuju: dnevni najam smještaja pripadajućih karakteristika, boravišnu pristojbu, potrošnju struje i vode te završno čišćenje. U cijeni smještaja sadržan je i porez na dodanu vrijednost. U cijenu nije uključena naknada za niže definirane Posebne usluge.

Sve cijene navedene na Aquarius Online Portalu se odnose na boravak u trajanju od 4 i više noći. Za boravak u trajanju od 3 i manje noći, Gostu se naplaćuje 30% viša cijena.

Cijene smještaja su iskazane u eurima. Plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

Gost je suglasan da Agencija ima pravo povećanja cijena prije početka korištenja usluge smještaja ako je nakon rezervacije došlo do promjena u tečaju eura za više od 5%. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako povećanje ugovorene cijene iznosi više od 10%. U tom slučaju, Gost ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Novac se gostu vraća na bankovni račun, odnosno na karticu kojom je izvršeno plaćanje o trošku Agencije.

Smještajem djece se smatra smještaj djeteta u dobi do zaključno sa 6 godina koje ne zahtijeva zaseban ležaj. Smještaj djece stare 7 i više godina ne smatra se smještajem djece te zahtijeva samostalan ležaj.

Posebne usluge su usluge koje pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu smještaja. Posebnim uslugama se podrazumijeva upotreba uređaja za klimatizaciju, prihvat kućnih ljubimaca i sl. osim ako u opisu smještajne jedinice nije posebno navedeno da je navedena usluga uključena u cijenu smještaja.

Navedene posebne usluge Gost plaća direktno vlasniku smještajnog kapaciteta po dolasku u smještajnu jedinicu. U slučaju da Agencija unaprijed ima informaciju o mogućim posebnim uslugama i njihovim cijenama, Agencija ih objavljuje u opisu smještajne jedinice na Aquarius Online Portalu. U slučaju da Agencija nema informaciju o mogućim posebnim uslugama i njihovim cijenama, Gost ih direktno dogovara s vlasnikom smještajnog objekta po dolasku.

Kada Gost želi dovesti kućnog ljubimca u smještajni objekt koji prima kućne ljubimce (neovisno je li potrebno dodatno plaćanje ili ne), potrebno je putem emaila upućenom Agenciji prethodno najaviti vrstu životinje, njezinu starost i dimenzije. Tek po dobivanju suglasnosti putem elektronske pošte, Gost ima pravo u navedeni objekt dovesti najavljenog kućnog ljubimca.

Fakultativne usluge su usluge koje Agencija promovira i/ili prodaje u ime i za račun organizatora usluge na Aquarius Online Portalu i nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice. Fakultativne usluge su usluge turističkih izleta u nacionalne parkove, parkove prirode i sl.

Promovirani i preporučeni sadržaji su plaže, sportsko-rekreativni sadržaji, kulturno-zabavna događanja, sportska događanja, prirodna i kulturna baština i sl. koje Agencija promovira i preporučuje Gostu (dalje u tekstu: Sadržaji). Djelatnici Agencije prikupljaju sve informacije vezane za Sadržaje. Agencija poduzima sve radnje kako bi navedene informacije bile maksimalno točno i precizno prezentirane. Međutim, Agencija ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost informacija o Sadržajima. Svi promovirani i preporučeni Sadržaji se koriste isključivo na vlastitu odgovornost.

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervacija smještaja se vrši isključivo elektronski putem Aquarius Online Portala. Rezervacija se smatra napravljenom isključivo nakon što je Gost putem Aquarius Online Portala uplatio 30% od ukupne cijene smještaja. Po uplati navedene rezervacije, Gost putem e-maila dobiva račun za uplaćeni iznos. Gost također dobiva email s vaučerom koji sadržava: ime i prezime Gosta-nositelja rezervacije, broj osoba koji koriste usluge smještaja uz Gosta-nositelja rezervacije a koje su stare 7 i više godina, broj osoba koje koriste usluge smještaja uz Gosta-nositelja rezervacije a koje su stare 6 i manje godina, period boravka, mjesto boravka, naziv objekta, šifru smještajne jedinice, ukupan iznos plaćene rezervacije iskazan u eur-skoj protuvrijednosti, preostali iznos cijene smještaja iskazan u eur-skoj protuvrijednosti a koju je Gost dužan platiti na licu mjesta vlasniku smještajne jedinice te ime i prezime i točnu adresu vlasnika smještajne jedinice. U popratnom emailu dostavit će se i informacija o broju telefona koji je gostima na raspolaganju na hrvatskom i engleskom jeziku tijekom njihovog odmora u Hrvatskoj te vrijeme njegove raspoloživosti.

Gost je suglasan da mu Agencija neće platiti kamatu na novčana sredstva uplaćena u svrhu rezervacije smještaja 30 i više dana od dana početka usluge smještaja.

Uplatom rezervacije Gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama smještaja i uvjetima pod kojima mu se navedeni smještaj nudi. Uplatom rezervacije Gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Od trenutka rezervacije Opći uvjeti pružanja usluga postaju pravna obveza za Gosta i za Agenciju.

Razliku do punog iznosa cijene smještaja Gost plaća Pružatelju usluge prije napuštanja smještajne jedinice. Plaćanje se vrši u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

DOLAZAK GOSTA

Na dan početka usluge smještaja Gost dolazi u smještajnu jedinicu iza 14 sati, a najkasnije do 21 sat. Gost dobiva ključeve smještajne jedinice od pružatelja usluge. Gost napušta smještajnu jedinicu na dan završetka smještaja do 10 sati. Prije napuštanja smještajne jedinice, Gost vraća ključ pružatelju usluge.

U slučaju kašnjenja, Gost je dužan najaviti kašnjenje Agenciji na broj naveden u vaučeru najkasnije do 21 sat.

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija se obvezuje osigurati Gostu smještaj u zakupljenim smještajnim jedinicama u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). 

Agencija može predložiti izmjene rezerviranih smještajnih jedinica, odnosno potpuno ili djelomično otkazati smještaj u zakupljenim smještajnim jedinicam, ako prije ili za vrijeme trajanja boravka nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle niti izbjeći niti otkloniti, a koje bi, da su nastupile u vrijeme promocije i prodaje navedene smještajne jedinice, bile u potpunosti opravdanim razlogom da Agencija niti ne započne s prodajom iste. Agencija je dužna sve Goste, koji su uplatom potvrdili svoj dolazak, izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

U slučaju da Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti putem elektroničke pošte. Pod promjenom se smatra promjena datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza rezervacije smještaja, datum primitka otkaza putem elektroničke pošte predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

- Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 70% od ukupno uplaćenog iznosa rezervacije, a najmanje 15 Eura 
- Za otkaz rezervacije od 29 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupno uplaćenog iznosa  rezervacije 
- Za otkaz rezervacije tijekom rezerviranog termina, ili ako se Gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije. 

Ukoliko Gost mora otkazati rezervaciju unutar 29 dana prije početka usluge, Agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Gosta za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz  Uvjeta. 

Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Agenciji putem emaila ili kontakt telefona, rezervacija se smatra otkazanom te se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Agencija ne nadoknađuje Gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza vezanih za rezervaciju. 

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. 

Agencija je dužna osigurati da se Gostu omogući boravak u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te stoga odgovara Gostu zbog možebitnog neizvršenja. Agencija isključuje svaku odgovornost za oštećenje, krađu ili gubitak stvari tijekom boravka Gosta u smještajnoj jedinici.
Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja kupljene usluge smještaja prouzročenih višom silom. U ovim slučajevima Gost podmiruje sve dodatne troškove. 

OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:

- prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti vaučer s točno naznačenim brojem osoba i vrstom smještaja koji im mora biti pružen

- prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu doći u točno naznačenom broju osoba; u slučaju da Gost dođe u većem broju osoba, nego što je najavljeno, Pružatelj usluge ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima

- najaviti i dobiti suglasnost za dolazak kućnog ljubimca od Pružatelja usluga kako je to navedeno u poglavlju “Način prodaje, sadržaj i cijena usluge smještaja”; u slučaju da Gost ne dobije suglasnost Pružatelja usluga, Pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu smještaja

- izvijestiti Agenciju o svim bitnim okolnostima i činjenicama koje su od značaja za njegov boravak u smještajnoj jedinici (npr. krevet većih dimenzija od standardnih i sl.)

- pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, a koji je objavljen na Aquarius Online Portalu te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri

- posjedovati valjane putne isprave; troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Gost

- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske

- napustiti smještajnu jedinicu do 10 sati.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Kupnjom usluge smještaja u smještajnoj jedinici, Gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA 

Cijene smještajnih jedinica ne uključuju osiguranje od otkaza putovanja.

PUTNO OSIGURANJE

Cijene smještajnih jedinica ne uključuju putno osiguranje.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA 

Gost ima pravo prigovora isključivo zbog

- pružene usluge smještaja u smještajnoj jedinici koja nije ona koju je Gost zakupio putem Aquarius Online Portala

- pogrešno objavljenih fotografija, odnosno netočno navedenih podataka vezanih za zakupljenu smještajnu jedinicu (osim kada je zatečeno stanje na korist gosta)

- nereda i nečistoće zatečenih u zakupljenoj smještajnoj jedinici.

Gost se odriče prava prigovora na sve činjenice, podatke te upozorenja koja su navedena na Aquarius Online Portalu, a koja on nije prethodno uočio.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta zakupljene smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Prigovor se može podnijeti isključivo na dan dolaska gosta. Iznimno, ako je gost stigao u odredište nakon 21 sat, prigovor se može podnijeti i sljedeći dan do 13 sati. Svi prigovori podneseni iza navedenog roka se neće uzeti u razmatranje, jer će se pretpostaviti da su špekulativne prirode.

Agenciji se ostavlja rok od 3 sata za razmotriti prigovor i o njemu se očitovati. Ako se Agencija u definiranom roku ne očituje o prigovoru, Gost ima pravo napustiti smještajnu jedinicu uz obvezu Agencije za povrat uplaćenog iznosa o Agencijskom trošku. Gost se unaprijed odriče zahtjeva za naknadom vezanih troškova (troškovi bankarske provizije, troškovi puta, duševne boli i sl.).

Ako je prigovor osnovan, Agenciji se dozvoljava 8 sati za njegovo rješavanje. Vrijeme između 21 sat i 8 sati se ne ubraja u navedene rokove. Gost se obvezuje surađivati s Agencijom i Pružateljem usluga kako bi se otklonili uzroci prigovora. Ako Gost ne prihvati rješenje prigovora koje odgovara značajkama uplaćene smještajne jedinice, Agencija nema obvezu odgovoriti na naknadnu Gostovu reklamaciju.

Ako se opravdani razlozi reklamacije ne mogu otkloniti, Agencija se obvezuje osigurati zamjenski smještaj. Mjerilo usporedivosti inicijalnog i zamjenskog smještaja je cijena oglašena na Aquarius Online Portalu. Usporedivom cijenom se smatra cijena koja je viša, odnosno do 15% niža od inicijalne cijene. Višu cijenu smještajne jedinice u odnosu na inicijalni smještaj snosi Agencija. Prihvaćanjem odgovarajućeg zamjenskog smještaja Gost se odriče prava na zahtjev za povrat uplaćenog novca. Ako gost ne prihvati odgovarajući zamjenski smještaj, Agencija nema obvezu odgovoriti na naknadnu Gostovu reklamaciju.

Ako Agencija u definiranom roku od 8 sati ne riješi reklamaciju smještajne jedinice ili Gostu ne ponudi zamjenski smještaj, Gost ima pravo napustiti reklamiranu smještajnu jedinicu, a Agencija će o svom trošku Gostu vratiti cjelokupni uplaćeni iznos. Gost se unaprijed odriče zahtjeva za naknadom vezanih troškova (troškovi bankarske provizije, troškovi puta, duševne boli i sl.).

Ako Gost na samome mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti smještajnu jedinicu i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da Agenciji ne pruži priliku da u ugovorenom roku od osam sati riješi uzrok njegova nezadovoljstva ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete, bez obzira na činjenicu jesu li njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Prigovor se podnosi Agenciji isključivo telefonski na kontakt broj naveden u vaučeru. Ako Gost ne posjeduje ili ne želi koristiti vlastiti mobilni telefon, upućuje se na telefon Pružatelja usluge. Ako Gost ne može dobiti Agenciju u prvom pozivu, upućuje se ponoviti poziv, jer se reklamacije zaprimljene izvan definiranog roka neće uzeti u obzir. Agencija se očituje na prigovor također telefonskim putem.

Ako se Agencija na prigovor očituje negativno, odnosno reklamaciju ocijeni neutemeljenom, Agencija neće raditi na otklanjanju uzroka reklamacije. U tom slučaju Gost može temeljem prvotno ugovorenih uvjeta nastaviti boraviti u smještajno jedinici. Odlukom o boravku u uplaćenoj smještajnoj jedinici Gost se odriče mogućnosti zahtjeva za povrat uplaćenog novca. Ako Gost ne prihvati negativno očitovanje Agencije, ne smije nastaviti boraviti u reklamiranom smještaju. Najkasnije u roku od 7 dana od proteka zadnjeg dana uplaćenog boravka u smještajnoj jedinici, Gost se obvezuje uložiti prigovor isključivo putem elektronske pošte. Prigovor treba sadržavati svu popratnu dokumentaciju (fotografije i sl.). Nepotpuni prigovori te prigovori koji nisu poslani putem elektronske pošte se neće uzeti u obzir. Agencija se obvezuje Gostu dostaviti pismeni odgovor na Gostov uredno podneseni prigovor najkasnije u roku od 10 dana od dana primitka prigovora. Dok Agencija ne odgovori na prigovor, odnosno ne predloži rješenje, Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, suda ili davanja informacija u medije. U slučaju da Gost napravi suprotno, Agencija ima pravo tražiti naknadu štete koju bi joj takav postupak nanio, neovisno o utemeljenosti Gostovog prigovora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATKA UNESENIH PRILIKOM PLAĆANJA

Agencija koristi sustav plaćanja u vlasništvu društva PBZ Card. Svi osobni podaci Gosta uneseni putem Aquarius Online Portala, a u svrhu plaćanja putem PBZ Card-ovog sustava za internet plaćanje nisu dostupni Agenciji te ih Agencija ni na koji način ne može niti arhivirati niti koristiti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATKA UNESENIH PRILIKOM REGISTRACIJE NA AQUARIUS ONLINE PORTALU

Osobni podaci koje Gost unese prilikom registracije na Aquarius Online Portalu se koriste isključivo u svrhu realizacije usluge smještaja za Gosta te u svrhu komunikacije Agencije i Gosta. Agencija se obvezuje da će u svrhu realizacije usluge smještaja za Gosta te u svrhu komunikacije Agencije i Gosta prikupljati isključivo nužne, osnovne podatke o Gostu. Agencija se obvezuje da se navedeni podaci neće koristiti ni za kakve daljnje aktivnosti bez prethodnog izričitog dobivanja suglasnosti Gosta. Djelatnici i partneri Agencije su odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti.

NADLEŽNOST SUDA 

Gost i Agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Šibeniku, a mjerodavno pravo će biti hrvatsko pravo. U slučaju spora, mjerodavni su Uvjeti na hrvatskom jeziku.

U Šibeniku, 12.6.2013. godine

 

KUĆNI RED

Poštovani gosti,

Kako bismo vam omogućili ugodan boravak te izbjegli moguće nejasnoće, molili bismo vas da pročitate kućni red koji vrijedi za sve smještajne jedinice koje su predstavljene na Aquarius Online turističkom portalu. Podrazumijeva se da ste navedeni kućni red pročitali i da ste s njime upoznati prije plaćanja rezervacije te da ćete ga se u potpunosti pridržavati prilikom vašeg boravka u smještajnoj jedinici rezerviranoj putem našeg portala. U slučaju nepridržavanja kućnog reda može uslijediti otkaz usluge smještaja.

 1. Prilikom dolaska u smještajnu jedinicu, gost je obvezan vlasniku smještajne jedinice predočiti vaučer u kojem su naznačeni: broj osoba koje imaju pravo na smještaj u smještajnoj jedinici, šifra smještajne jedinice, period trajanja boravka u smještajnoj jedinici, iznos plaćen putem rezervacije te preostali iznos koji gost plaća direktno vlasniku smještajne jedinice prije odlaska.
 2. Prilikom dolaska u smještajnu jedinicu gost predaje vlasniku smještajne jedinice osobne dokumente (za stranca je to putovnica, a za gosta iz Hrvatske je to ili putovnica ili osobna iskaznica) za sve osobe u svrhu prijave boravka gosta u turističkoj zajednici mjesta.
 3. Od 23:00 sati do 8:00 sati je vrijeme noćnog odmora, a od 14:00 sati do 17:00 sati je vrijeme popodnevnog odmora.
 4. Gost je obvezan održavati red i čistoću smještaja. Vlasnik smještajne jedinice nije dužan čistiti i spremati za vrijeme boravka gosta, ni odnositi smeće iz smještajnih jedinica.
 5. Vlasnik smještajne jedinice je obvezan promijeniti posteljinu svakih 7 dana.
 6. Vlasnik smještajne jedinice ne odgovara za eventualni nestanak gostovih stvari i dragocjenosti.
 7. Vlasnik smještajne jedinice nema pravo u odsutnosti gosta ulaziti u iznajmljenu smještajnu jedinicu. Iznimku predstavljaju osobite okolnosti u kojim je neophodno ući unutra radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku vlasnik je dužan izvijestiti gosta u najkraćem mogućem roku. U slučaju opravdane sumnje vlasnika smještajne jedinice da je bila napravljena šteta, gost je obavezan omogućiti mu ulazak u smještajnu jedinicu radi provjere situacije.
 8. Gost može dovesti kućnog ljubimca isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika smještajne jedinice. Gost je obvezan voditi računa da kućni ljubimac ne uništava namještaj i pokućstvo u smještajnoj jedinici te odmah za njime počistiti izmet u smještajnoj jedinici, kući, odnosno dvorištu kuće.
 9. Nije dopušteno unositi u smještajnu jedinicu oružje, lako zapaljive i eksplozivne tvari i tvari s jakim ili neugodnim mirisom te bilo koje uređaje za pripremu hrane (rešo i sl.) ili druge električne aparate (ventilator i sl.) bez dozvole vlasnika smještajne jedinice.
 10. Nije dopušteno premještati namještaj između prostorija te iznositi opremu iz jedne smještajne jedinice u drugu smještajnu jedinicu, izvan kuće ili na plažu
 11. Obvezno je zaklapanje suncobrana, isključivanje rasvjete i električnih trošila (posebice klima uređaja), zatvaranje plinskih instalacija i slavina prije izlaska iz smještajne jedinice.
 12. Obvezno je zatvaranje prozora i vrata prilikom upotrebe klima uređaja.
 13. Zabranjeno je bacanje otpadaka u zahodske školjke, sudopere i umivaonike, odnosno u sva za to nepredviđena mjesta.
 14. U smještajni objekt i smještajnu jedinicu nije dozvoljeno dovoditi osobe koje nisu korisnici smještaja bez izričitog dopuštenja vlasnika smještajne jedinice.
 15. Gost koji namjerno ili nehotice počini kvar ili štetu na imovini obvezan je nadoknaditi štetu vlasniku smještajne jedinice.
 16. Gost može ući u smještajnu jedinicu nakon 14 sati.
 17. Gost napušta smještajnu jedinicu do 10 sati. Gost je dužan smještajnu jedinicu ostaviti u stanju u kojem ju je i zatekao, urednu i neoštećenu.
 18. U slučaju kašnjenja, Gost je dužan najaviti kašnjenje Agenciji na broj naveden u vaučeru najkasnije do 21 sat.

 

Obavijest

Poštovani korisniče, portal Aquarius Online je u sezonskom mirovanju. Vaša rezervacija će biti moguća od 10. svibnja 2014. godine. Do tada Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju!